Duży zestaw SHINY

Duży zestaw SHINY

890.00 zł

ENAMEL SHINY

Zestaw do ostatecznego opracowania i polerowania wypełnień. Gwarantuje osiągnięcie spektakularnego połysku z zachowaniem naturalnej mikro i makrostruktury powierzchni. Dzięki zastosowaniu past o różnym uziarnieniu, precyzyjnie ścinających cząsteczki wypełniacza, zapewnia wzrost końcowej twardości wypełnienia o ok 10 %. System składa się z trzech past diamentowych A i B oraz pasty C na bazie tlenku glinu. Pasty nanoszone są przy użyciu szczoteczek z włosia koziego (A i B) oraz koła filcowego (C). Przed pastami wstępne polerowanie należy przeprowadzić przy użyciu białej gumki Shiny.

Duży zestaw (6-8 miesięcy pracy) zawiera:

  • Pasty diamentowe: A x 2 g, B x 2 g, C x 35 g
  • Koła filcowe 5 szt. + mandryl
  • Dyski filcowe 5 szt.
  • Szczoteczki z włosia koziego 3 szt.
  • Gumka do wstępnego polerowania 3 szt.
  • Bloker powietrza 2 x 2 g