Mały zestaw SHINY

Mały zestaw SHINY

320.00 zł

ENAMEL SHINY

Zestaw do ostatecznego opracowania i polerowania wypełnień. Gwarantuje osiągnięcie spektakularnego połysku z zachowaniem naturalnej mikro i makrostruktury powierzchni. Dzięki zastosowaniu past o różnym uziarnieniu, precyzyjnie ścinających cząsteczki wypełniacza, zapewnia wzrost końcowej twardości wypełnienia o ok 10 %. System składa się z trzech past diamentowych A i B oraz pasty C na bazie tlenku glinu. Pasty nanoszone są przy użyciu szczoteczek z włosia koziego (A i B) oraz koła filcowego (C). Przed pastami wstępne polerowanie należy przeprowadzić przy użyciu białej gumki Shiny.

Mały zestaw (2-3 miesiące pracy) zawiera:

  • Pasty diamentowe: A x 0,5 g, B x 0,5 g, C x 4 g
  • 1 gumka do wstępnego polerowania
  • 2 szczoteczki z włosia koziego
  • 2 koła filcowe + 1 mandryl + dysk filcowy
  • 2 paski diamentowe + 2 paski papierowe
  • 2 ampułki blokera powietrza